2016-09-11

12 - 16 september

Tisdag 13 september
  • Vi har pratat om hur man skriver brev.
Hur du börjar och slutar ett brev.
Stor bokstav och punkt.
 
  • Vi har pratat om vår promenad till Karlslund. Repeterat svåra ord.Måndag 12 september


Ord vi fick lära oss under promenaden. Kommer du ihåg vad de betyder?


Vad betyder ett skyddat område (kulturreservat)?

Vad är en herrgård?
            Vad är en damm?
            Är en Al ett barrträd eller ett lövträd?
Vad är en allé?
            vad heter ån som finns i Karlslund?
Vad är en trädgård?
            vad är en bro?
Vad betyder magasin?
Vad är ett stall?
Vilket djur bor i en ladugård?
Vad är en solros?

 Läxa till 15 september hittar du om du klickar här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar