2016-12-12

vecka 50 12 - 15 decemberTorsdag 15 december
Du ska inte komma till skolan klockan 8.00. Vi träffas på biblioteket 8.50. KOM I TID!

Tisdag 13/12
Vi har jobbat med biblioteksord och texter om bibliotek.

Svenska
Ditt språk
Ett bibliotek

En bok/böcker

En tidning/ tidningar

En film/ filmer

personal

Att bläddra, bläddrar, bläddrade

Ett lånekort/lånekort

En bibliotekarie/bibliotekarier

En lättläst/lättlästa

lånetid

Att reservera, reserverar, reserverade

Betala böter


Skola mitt i kriget

Cidra
 1. Varifrån kommer Cidra?
 2. Var bor hon nu?
 3. Hur kom reste hon till det land hon bor i nu?
 4. Cidra har inte gått i skolan på länge. Hur länge?
Arwa
 1. Hur gammal är Arwa?
 2. Varifrån kommer hon?
 3. Vilket land flydde Arwa till?
 4. Vad vill Arwa studera till?
Selma
 1. Hur länge gick Selma i skolan?
 2. Hur ser Aleppo ut idag?
 3. Vilket språk tycker hon om att lära sig?
 4. Hur många år har hon inte gått i skolan?


I slutet på filmen berättar Arwa om något som hon önskar sig, vad?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar