2017-05-03

Vecka 18 2-5 maj

Torsdag 4 maj

På måndag ska vi jobba med att skriva och svara på insändare. Jag vill att du förbereder dig och läser och lyssnar på en insändare som du hittar här. Lyssna många gånger och skriv ner ord du inte förstår.
 " Vi behöver ingen ny väg" 

Läsa och skriva insändare

Vi arbetar med insändare, som är en argumenterande text. Vi arbetar med skillnaden mellan fakta och åsikt och vad ett argument är. Vi kommer läsa olika insändare, skriva en insändare tillsammans för att du till sist ska skriva en egen insändare. Typiskt för en insändare är att det finns:
  • en rubrik som talar om skribentens åsikt
  • en inledning med skribentens åsikt
  • minst två argument som förklarar åsikten
  • en avslutning som upprepar åsikten
  • en signatur
Insändare skrivs ofta i presens.

Onsdag 3 maj 
I dag har vi pratat om de mål som skolverket har för skriva på kurs D, SFI.

De olika texter vi ska jobba med på D - nivå är:

  1. Informella texter - SMS, mail, brev till kompisar.
  2. Formella texter - texter som du skriver till tex. myndigheter.
  3. Insändare - där du argumenterar och reflekterar.
  4. Faktatexter - texter som bara innehåller fakta.

Hur ska texterna se ut? 

Alla texter du skriver ska anpassas och varieras så det passar mottagaren och syftet. Grammatiken ska anpassas till uppgiften.

Det betyder:
Anpassa texten = att innehållet i texterna ska passa till den som du skriver till
Varierande = Texten ska innehålla rak ordföljd, omvänd ordföljd och bisatser
Mottagare = den som du skriver till 
Syfte = det du vill med texten
Grammatiken ska anpassas = Du ska tänka på att använda stor bokstav, skiljetecken, verb, substantiv och adverbial på rätt sätt

Vill du träna på att skriva olika texter? Klicka här!


Tisdag 2 maj

Träna på skiljetecken - klicka här 
Vill du träna? Klicka här Spela spel med skiljetecken på elevspel
Flera spel finns om du klickar på den här länken. Elevspel <-----

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar