2017-08-22

Vecka 34 21 -25 augusti


Fredag 25/8
Vi jobbar med "Kafé två systrar" kapitel 3- 4. Läs kapitlena i din bok och lyssna här.

1.   Du ska lyssna och läsa på kapitel 3 och 4

2.   Du ska skriva förklara vad dessa ord/ uttryck betyder: 

 1. bygglov
 2. reception
 3. kristallkrona
 4. basker
 5. graven
 6. våt jord
 7. slätar ut
 8. tillsagd
 9. Finns det fler svåra ord? Skriv upp dem.
3. Du ska skriva nya meningar till orden och du ska använda satsadverbial. Använd adverbialen som finns här under.
1 tillsagd
2 mannen i västen
3 bygglov
4 reception
5 kristallkrona
6 basker
7 graven
8 våt jord
9 egna svåra ord

  Några vanliga satsadverb


inte

i alla fall

faktiskt

sällan
också
antagligen
snart
 fortfarande
väl
aldrig
knappt
redan
säkert
gärna
ju
förstås
verkligen
ändå
jämt
egentligen
åtminstone
nämligen
tyvärr
nog
även
bara
alltid
 naturligtvis
förresten
ofta
kanske
dessutom

Den här veckan ska vi jobba med insändare. Du ska lära sig att skriva egen insändare och du ska även lära sig att svara på insändare.


Uppgift 4

Du ska göra 6 frågor till kapitel 3 och 4 och du ska även skriva svaren.Exempel:
Vad heter Beatas syster?
Hon heter Anna.
Hur skriver man en insändare?

Instruktion, så här gör du:
1. Beskriv problemet eller situationen enkelt och tydligt. Säg det viktigaste först!
2. Skriv var du har fått din information ifrån.
3. Skriv varför det är ett problem. Hur har det blivit så här?
4. Förklara hur du tycker att problemet ska lösas.

5. Skriv vem du tycker ska lösa ditt problem

6. Skriv en rubrik till din insändare

7. Skriv under med namn eller en signatur
.

Om du skriver ett svar på en insändare
Instruktion, så här gör du:

 1. Du ska skriva vilken insändare du besvarar.
 2. Skriv också kort vad den personen tycker och varför.
 3. Skriv sedan om du håller med eller inte håller med, och förklara varför.
 4. Avsluta med signatur.

Se filmer om insändare youtube

Uppgift att jobba med

Insändare om att använda mobilen i trafiken        

SMS är farligt i trafiken
Att hålla på med sin mobil samtidigt som man kör bil är väldigt vanligt. Nästan varannan svensk har gjort det någon gång, visar en undersökning som ett försäkringsbolag har gjort.

Forskare anser att det är lika farligt som att köra när man druckit sprit. Därför vill de att det ska vara förbjudet att använda mobil när man kör bil.

Om du SMS:ar och kör bil sänker du din reaktionsförmåga och du blir en sämre bilförare. Dessutom utsätter du andra i trafiken för en stor fara.

Det är bra att det inte är tillåtet att använda mobilen under bilkörning i flera länder i Europa, men ännu inte i Sverige.

Regeringen måste ta ett beslut att det inte ska vara tillåtet att SMS:a och köra bil samtidigt. Hur många ska dö innan Sverige får en ny lag?

                                                                                           Orolig bilkörare

Uppgift 1

Läs insändaren och skriv upp 10 bra ord, skriv vad de betyder.

Uppgift 2.
Skriv ett svar till ” orolig bilkörare”
Du ska ha med de 4 punkterna vi gått igenom när du skriver svar.

Uppgift 3
Du ska skriva en insändare till en tidning och berätta att du är missnöjd med buss/tågtiderna hemifrån dig och till skolan.

Tänk på de 7 olika punkterna som ska finnas med i en insändare.
 

Lyssna på SFI podd. Klicka här "Insändare"
Läs texten till SFI podden, klicka här "insändare"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar