2018-01-23

Ordföljd

I dag har vi jobbat med huvudsatser och bisatser dessutom har vi tränat rak och omvänd ordföljd.

Läs mer och träna på ordföljd Klicka här

Vi har lärt oss olika adverbial och olika bisatsinledare. 
Några vanliga satsadverb
intei alla fallfaktisktsällan
ocksåantagligensnartfortfarande
välaldrigknapptredan
säkertgärnajuförstås
verkligenändåjämtegentligen
åtminstonenämligentyvärrnog
ävenbaraalltidnaturligtvis
förrestenoftakanskedessutom

En bisatsinledare är ETT ord. Det är det ordet som står först i en bisats. Det ordet som berättar att det kommer en bisats. Det finns jättemånga bisatsinledare men jag tycker att vi börjar med att lära oss de vanligaste:
om
när
innan
medan
trots att
för att
därför att
eftersom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar