Texttyper

TEXTTYPER
Här får du veta mer om olika slags texter. Klicka på den text du är intresserad av.

Beskrivande text
Argumenterande text

2

Redogörande text

 Sammanfattande text

 
Inga kommentarer: