2018-04-03

Om hundra år

Vi har börjat med vårt "Miljötema" idag. Vi har läst en text som heter "Om hundra år" och vi  har lärt oss nya ord som handlar om miljö.

Om hundra år …
Texten kommer från boken Samspråk 2


Om hundra år kan en person som går ut på en vinterpromenad i Stockholm lämna vinterjackan och mössan hemma i garderoben.

Kalla vintrar med snö och isiga vindar kommer att vara historia. I stället kommer vintrarna att vara milda och somrarna riktigt varma. 

För tusen år sedan var klimatet i Sverige mycket varmare – ungefär som klimatet är vid Medelhavet nu. Olika perioder av varmare och kallare klimat har avlöst varandra i alla tider. Det är naturens gång. Och människan har anpassat sig till det. 

Men för ungefär 50 år sedan började något att hända som aldrig har hänt tidigare – människan och hennes sätt att leva började påverka klimatet. Vi människor blir bara fler och fler och vi avverkar skogar, förorenar vatten, släpper ut avgaser och använder miljöfarliga produkter. 

Vi förstör naturen och på så sätt förändras klimatet. Vi påverkar naturen på ett negativt sätt. Koldioxid som finns i avgaser från bilar är ett exempel på det. Temperaturen på jorden stiger och det är framför allt koldioxiden som är anledningen till det. 

I genomsnitt kommer temperaturen på jorden att stiga 2 till 6 grader. Det innebär stora förändringar för alla människor, men också för växter och djur. En del växter och djurarter kommer att dö ut. Isarna vid nord‐ och sydpolerna smälter. 

På två år har ett område försvunnit som är lika stort som fem gånger Storbritanniens yta. Vattennivån över hela jorden stiger redan nu och kommer att stiga ännu mer, vilket leder till att en del städer och delar av länder kommer att ligga under vatten i framtiden. 

Det kommer också att regna mycket mer. I Sverige kommer nederbörden att öka med 10 till 15 procent. Enligt forskarna är klimatförändringarna ett faktum som vi inte kan blunda för. Så ser framtiden ut. Det är svårt att föreställa sig.
Vill du även lyssna på texten? 
Klicka här


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar